Tävlingskommittén

Medlemmar i Tävlingskommittén 2020/21

Namn: Funktion:
Edda Torisdottir              Ordförande
Manne Helgegren           Ledamot
Leif Steneby                    Ledamot
Pelle Petersson               Ledamot
Staffan Rosander            Ledamot
   

För kontaktinfo. sök i Medlemsmatrikeln