Punktmedlemskap

Punktmedlemskap erbjuds till nya medlemmar och det krävs inget ägande av spelrätt.

Länk till anmälan för Punktmedlemskap finns längre ner på sidan.

För befintliga medlemmar som äger en spelrätt och önskar byta till Punktmedlemskap kan så ske om spelrättsinnehavaren säljer/överlåter sin spelrätt till annan person som betalar sina avgifter för Premium seniormedlemskap eller Vardagsmedlemskap alternativt Gräppås Lilla medlemskap i mån av plats.

För medlem som träder ur klubben och återlämnar sin spelrätt till klubben inträder en karensperiod och nyteckning av Punktmedlemskap kan ske först 24 månader efter att utträdet har skett.

Punktmedlemskap tecknas för helt kalenderår och de punkter som eventuellt inte är förbrukade vid årets slut försvinner. Om Punktmedlemskapet inte sägs upp innan den 31/10 innevarande år löper det vidare som tidigare.

Punktmedlem kan köpa till nya punkter under året, 1 punkt =1 krona.

Punkter vid spel på 18 hålsbanan

Vardagar Lördag, Söndag, Helgdag
Starttid 18 Hål 9 Hål Starttid 18 Hål 9 Hål
05.00-08.50 430 pkt 280 pkt 05.00- 480 pkt 330 pkt
09.00-16.50 480 pkt 330 pkt      
17.00- 430 pkt 280 pkt      

 

Punkter vid spel på Gräppås Lilla

Alla dagar, alla starttider 200 punkter