Verksamhetsplan

Idag, den 14 december, 2020, är vi mitt inne i dessa förfärliga Corona-karantäntider, men har redan börjat planeringen av våra verksamheter under 2021.
Seniorkommittén jobbar varje år fram en verksamhetsplan för att klubbens seniorer skall få ett så trevligt och spännande golfår som möjligt, och nedan kan ni alla läsa om våra planer för 2021.
Vi kommer under våren lägga ut tävlingsprogrammet för kommande säsong, men vill redan nu förvarna om ett par datum dom inleder spelåret på Gräppås.
Den 19 april, 2021, kommer vi hålla ett uppstartmöte där vi i detalj går igenom de viktigaste nyheterna om banan, reglerna samt spelprogram.
Den 26 april, 2021, ordnar vi en trivsam och lättsam tävling för lag, en Vårscramble för fyrmannalag.
Därefter drar våra Oldtimerstävlingar igång, mer om dess kommer på hemsidan senare under våren.

Här följer en kopia på den verksamhetsplan Seniorkommitten presenterat för klubbens styrelse.

Seniorkommittén har under den senare delen av 2020 bedrivit en corona-anpassad verksamhet. Den tävlingsverksamhet som bedrivits enligt tidigare uppdrag från Gsgk styrelse har till största delen utförts med löpande starter för att minimera samlingar av spelare.
Positivt 2020 är en ökad (+ 30%) tillströmning av spelare. Negativt är att den sociala träffpunkten och gemenskap vid start och efter spelet, vid prisutdelning och i samband med gemensam lunch, helt har uteblivit.
Under 2021 önskar vi kunna fullfölja våra olika tävlingar för seniora medlemmar från slutet av april till början av november på båda banorna. Viktigt är då att vi kan få spela med s.k. shotgunstart, vilket ger de ovan nämnda fördelarna. Detta kan genomföras på samma sätt som tidigare år med inslag av vissa andra tävlingsformer.
Vi räknar med att genomföra ca 20 ”oldtimerstävlingar” på vardera banan som kategorispel, 3–4 sommartävlingar i VSOP-form per bana samt en månads (5st) ”Sendragettävlingar” per bana på hösten, (ca 56 st. totalt som tidigare) innan vi avslutar 2021 med Lussegolfen.
Vi räknar med att som tidigare spela på måndagsförmiddagar och hoppas kunna erbjuda spel för cirka 125–130 deltagare per måndag.
Utöver denna verksamhet avser vi att som tidigare arrangera visst utbyte med en annan klubb och därutöver en hemlig utfärd.
Vidare avser vi erbjuda våra deltagare en regelutbildning ”light” som uppfräschning vid våruppstartsmötet samt erbjuda dem som brukar ställa upp som tävlingsfunktionärer en möjlighet att delta i den planerade tävlingsledarutbildningen inom klubben.
Vad gäller budget för kommitténs verksamhet har den hittills inte belastat klubbens ekonomi utan bygger på att intäkter och utgifter balanseras.

/Manne Helgegren, ordförande Seniorkommittén