Medlemmar Seniorkommittén

Vi är hela 10 st besjälade medlemmar som sitter i Seniorkommittén, alla med målsättningen att göra Gräppås GK till den trevligaste och vänligaste golfklubben i Sverige för oss som passerat myndighetsåldern med lite marginal. Vi hoppas att du, om du har någon eller några idéer till förbättringar, tar kontakt med någon av oss. För att du ska känna igen oss hittar ni nedan foton på oss alla, och vi ser fram mot ett härligt golfår med många trevliga rundor.

Manne Helgegren

Ordförande

Jonny Brorson

Vice ordförande. Coach H60+-laget

Birgitta Dönges

Ledamot

Birgitha Olsson

Ledamot. Oldgirls i Halland.

Staffan Rosander

Ledamot. Även aktiv i Gräppås Tävlingskommitte.

Kaj Tenlén

Ledamot. Ansvar för seniorernas klubbutbyte.

Kjell-Åke Tångejord

Ledamot. Ständig sekreterare. Seriespel.

Pelle Pettersson

Ledamot. Coach H70-laget. Pular med seniorkommitténs hemsida och funktionärsstab. Medlem i tävlingskommitten.

Gunilla Clase

Ett härligt nytillskott. Ansvarar för måndagstävlingarna på Lilla banan.

Inga-Lill Jedenberg

Ytterligare ett nytillskott som rattar tävlingarna på Lilla Banan.