Regel & HCP Kommittén

Medlemmar I Regel & HCP kommittén:

Namn: Funktion:
Manne Helgegren Ordförande
Leif Österholm Ledamot
Hans E Berg Ledamot
Peter Johansson Ledamot

Har du frågor om regler och hcp, kontakta gärna oss i kommittén:
För kontaktinfo. sök i Medlemsmatrikeln

 

Regel- och HCP kommitténs uppgift är att:
Utveckla och förbättra regelkunskaperna för våra medlemmar. Vi hjälper gärna till med att arrangera regelutbildningar, fältvandring m.m. Vi ansvarar även för att banans markeringar är korrekt placerade. 
 

Distriktsdomare:
Gräppås Golfklubb har idag två Distriktsdomare, Manne Helgegren och Hans E Berg, som är anlitade av GGF (Göteborgs Golfförbund) för att agera som tävlingsdomare inom distriktet.
Ta gärna kontakt med oss via mail! Manne Helgegren  och  Hans E Berg