Miljökommittén

Stig Hoff, Ingemar Börjesson, Olle Svensson, Stig Löfgren, Robert Christell, Benny Brännén

Stig Hoff, Ingemar Börjesson, Olle Svensson, Stig Löfgren, Robert Christell, Benny Brännén

Miljökommitténs medlemar

Olle Svensson (markägare och stor miljövän)
Benny Brännén (Green-Keeper)
Stig Löfgren (bl.a djur- och fågelexpert)
Robert Christell (växtexpert)
Ingemar Börjesson (byggchef i Gräppås GK)
Stig Hoff (ordförande)