Verksamhetsplan för Junior- och Elitkommittén

VISION

Gräppås GK skall vara en av Göteborgsregionens bästa juniorklubbar.

MÅLSÄTTNING

Gräppås GK skall ha en tydlig idrottsprofil och stödja tävlingsverksamhet på både bredd- och elitnivå. Träningsmöjligheter och träningsområden och träningens kvalitet skall vara i toppklass och motsvara vår idrottsprofil. Gräppås skall upplevas som en klubb som har ett gott rykte i juniorsammanhang.

VÄRDEGRUND

Alla våra ungdomar skall trivas och känna trygghet och glädje med sin golf. Följande ledord utarbetade av tränare/ledare/spelare skall utmärka vår verksamhet:

  • Positiv
  • Laganda
  • Generös
  • Respekt
  • ”Vinnarskalle”

STRATEGI

Vi har en stor grupp yngre juniorer som vi skall se till att behålla. Vi skall få fler av denna stora grupp yngre juniorer att utveckla sin golf och välja detta som sin tävlingsidrott. Vi skall dessutom ta hand om de elitspelare och juniorer vi har och vidareutveckla dessa. Idrottsverksamheten skall ses som en av grundpelarna i syfte att trygga en långsiktig stark utveckling av klubben där rekrytering av yngre medlemmar och deras föräldrar har prioritet.

AKTIVITETER

Tävlingsverksamhet

Arrangemang av externa tävlingar

JEK har för avsikt att inför säsongen ansöka om att få arrangera en Junior Masters Invitation (JMI) tävling och att av Göteborgsgolf förbund bli tilldelade att arrangera en Teen Tour tävling (First eller Future) och en tävling inom Göteborgs- eller Juniorserien.

Förutsatt att Kungsbacka Junior Tour fortsätter så kommer Gräppås GK att delta med ett lag. JEK kommer att arrangera en av dessa tävlingar.

Gräppås GK ämnar även delta i Teen Cup och FotJoy PGA Pro Am. JEK kommer att arrangera klubbkvalen i samband med juniorernas sommarläger.

Arrangemang av klubbtävlingar

Fredagsgolfen genomförs med tävlingar under perioden maj till augusti med ett kortare uppehåll under delar av juli. Satsningen på hamburgergrillning i samband med fredagsgolfen är mycket uppskattat och fortgår. 

Även någon/några matchspelstävlingar kan arrangeras som träning inför Göteborgs Golf Cup.

Deltagande i externa tävlingar

Klubbens medlemmar har möjlighet att representera Gräppås GK externt i olika junior och elit tävlingar. Representation kan ske i individuellt eller i lag.

Individuella tävlingar

Inför tävlingar som individen själv ansvarar för sin anmälan kommer JEK skicka ut påminnelser till relevanta grupper om att anmälan är öppen. Dessa tävlingar inkluderar Göteborgs Junior Tour, Teen Tour, Teen cup, Junior Masters Invitational (JMI).

Tävlande som deltar i ranking grundande tävlingar (t.ex. Teen Tour Future och Elite, JMI, Future series, SGT & NGL) ersätts för anmälnings- och tävlingsavgifter, men ej för boende och resor.

Lagtävlingar

JEK har också för avsikt att anmäla Gräppås GK till FotJoy PGA Pro Am (två till fyra lag), Juniorserien (J21 & J16), JSM klubblag, Kungsbacka Junior Tour, Göteborg Golf Cup, Göteborgsserien Herrar samt SM-klubblag Damer och Herrar. Ansvariga coacher för respektive lag finns inkluderade under kontakt uppgifter.

Måltidsersättning

När individer representerar Gräppås GK i olika lagtävlingar, avser JEK ersätta måltidskostnaderna för tävlande, coacher och ev. caddies under förutsättning att de äter tillsammans för att stärka lagkänslan.

Tävlingskläder

JEK har ambitionen att även inför årets säsong att ta fram ett förslag på tävlingskläder som de tävlande som representerar Gräppås GK externt skall kunna köpa för en reducerad kostnad.

Träningsverksamhet

Träning

JEK avser att inför säsongen tillsammans med klubben och ansvariga tränare arbeta med att utveckla och förbättra den träningsverksamhet som erbjuds våra junior- och elitspelare.

I korthet, den träning som planeras skall kännetecknas av hög kvalitet och ledas av PGA pro, där ett helhetskoncept erbjuds vilket inkluderar teknikträning, fysisk träning, mental träning och spelstrategi. Grupp och individ baserad träningen skall erbjudas året runt. Träningsmängden anpassas efter spelnivå och ambition. Individuella utvecklingssamtal med säsongsmålsättning, tävlings- och träningsplanering skall erbjudas och följas upp tillsammans med tränare.

JEK avser att bidra till att uppdatera träningsstudion med utrustning för bättre individuell uppföljning/utveckling, samt att bidra till att utöka anläggningen med ändamålsenlig lokal för fysisk inomhusträning och enklare utomhusgym. Det senare för att ge våra ungdomar bättre fysik och motverka skador.

JEK avser att tillsammans med våra tränare utvärdera och vidareutveckla ”Juniorlounge” med uppvärmnings möjlighet.

För att stimulera vinterträning avser JEK att verka för att infravärme sätts upp vid utslagsplatser som är under tak på driving rangen.

Lägerverksamhet

Under påsk och sommar anordnas läger för alla juniorer av våra tränare.

I början av säsongen anordnas ett uppstartsläger för juniorerna i tävlingsgruppen och i september ett avslutningsläger på Vinberg GK för de juniorer som deltagit i Fredagsgolfens A- och B-klass.

JEK har för avsikt att erbjuda en reducerad lägeravgift till de deltagande juniorerna i samband med uppstarts- och avslutningslägren, samt att i samband med dagsläger under säsongen sponsra med spelavgifter.

Träningssamarbete

Träningssamarbete med andra golfklubbar drivs av tränarna och JEK ger stöd vid behov.

Ledare

Junior och elit verksamheten har ett fortlöpande behov av rekrytering och utbildning av ledare till vår barn- och ungdomsverksamhet och till tävlingsverksamheten. JEK skall bidra till att främja en kultur där det är naturligt för föräldrar att ställa upp som ledare och tävlingsfunktionärer. För att bättre kunna stödja verksamheten har JEK för avsikt att fortsätta med att utöka antalet ledare med rätt kompetens. Fokus kommer att läggas på att vidareutveckla föräldrautbildning och att rekrytera deltagare till kurserna Golfens ledarutbildning (GL1 & 2), samt Tävlingsledare och Regler (TLR1). Information om utbildning kommuniceras via hemsidan och genom e-postutskick. Rekrytering sker även genom personliga förfrågningar i god tid för möjliga utbildningstillfällen.

Bredd aktiviteter

JEK skall tillsammans med tränarna arbeta vidare med hur vi kan få till att fler juniorer vill spendera tid på Gräppås GK för att umgås, ha roligt och träna golf under ordnade former.

Förvaring av golfutrustning

För att stimulera att fler juniorer tillbringar mer av sin fritid på klubben, kommer JEK verka för att möjliggöra förvaring av golfutrustning för de yngre juniorer som själva inte kan transportera sina klubbor dit.

JEK ämnar också verka för att regnskydd sätts upp för att möjliggöra förvaring av utrustning vid dåligt väder.

 

Kommunikation

Intern

Inför säsongen skall ett uppstartsmöte för juniorer och föräldrar planeras och hållas tillsammans med tränarna. Det primära syftet är att skapa en dialog med föräldrar, rekrytera ledare och informera om olika planerade tränings- och tävlingsaktiviteter under den kommande säsongen.

Vidare kommer fortlöpande information om träningsaktiviteter skickas ut av tränarna och tävlingsinformation av JEK. Genomförda aktiviteter och våra juniorer och elitspelares framgångar på tävlingsbanorna läggs ut på Gräppås GK hemsida och Facebook. Informationen på JEK hemsida kommer att kompletteras och hållas uppdaterad med information om olika aktiviteter och tävlingar.

Extern

JEK´s ambition är att öka Gräppås synlighet i tidningsmedia i Kungsbackaområdet genom att bjuda in pressen i samband med olika tävlingsarrangemang och junioraktiviteter.

Rekrytering av juniorer/spelare

Under året kommer skol elever att inbjudas till ”Prova på dagar” på vår golfbana.

JEK avser att följa upp medlemssituationen bland de juniorer som deltar i klubbens juniorträningar, för att säkerställ att flertalet av dessa är/blir medlemmar i klubben.

Juniorer som av olika anledningar slutar att vara medlemmar i Gräppås bör följas upp och orsaken till varför att de slutar bör analyseras.

ORGANISATION

Lag tävlingar

Ansvarig coach

SM Klubblag (herr)

Mikael Karlsson

SM Klubblag (dam)

Erika Schönborg

Göteborgsserien (herr)

Vakant

JSM-klubblag

Marcus Warenius

Juniorserien J21

Tommy Johansson

Juniorserien J16

Petter Schönborg

Kungsbacka Junior Tour

Jonas Aarne / Martin Lindström

Göteborg Golf Cup

Jonas Aarne / Martin Lindström

 

 

Individuella tävlingar

Ansvarig ledare

TeenTour

Bror Andreasson

Göteborgs Junior tour 9-12 år

Daniel Hovdal

Fredagsgolfen

Jonas Aarne
   
   
   

Övrigt

Ansvarig

Märkestagning

Martin Lindström

Handicapansvarig

Bror Andreasson

Tjejsatsning

Jonas Carlbom

Tränar kontakt

Bror Andreasson / Daniel Hovdal /Tommy Johansson

Web- och kommunikationsansvarig

Daniel Hovdal / Tommy Johansson

Rekryteringsansvarig

Bror Andreasson

 

Kontaktuppgifter JEK 

Se medlems matrikel på hemsidan

 

Utskrivbar version: