Junior- och Elitkommittén

Detta är Junior- och Elitkommittén på Gräppås GK:
Daniel Hovdal, ordf
Bror Andreasson
Jonas Aarne
Jonas Carlbom
Martin Lindström
Petter Schönborg
samt vår tränare Anders Claesson

Kontaktinfo se "medlemsmatrikeln"

Mail adress: juniorelitkommitten@grappasgk.com