Statuter Herrgolf

 • Herrgolfen spelas under onsdagar mellan 08:00 och 17:10 som VSOP (Valfri Start Och Partner) Eller Lottad mellan 10:00 och 10:50.
 • Herrgolfen är en öppen tävling för herrar som fyller 18 år under året och äldre.
 • Tävlingen spelas enligt ”regler för Golfspel” samt de lokala regler som klubben anslår på anslagstavlan. Med andra ord så är avståndsmätare tillåtna i enlighet med lokal regel 10.
 • Tävlingen kan bara avbrytas av Banchef eller ansvarig tävlingsledare. Vem som är ansvarig tävlingsledare respektive vecka finns på anslagstavlan i herrarnas omklädningsrum. Alla som startat tidigare under dagen, eller där rundan pågår får tillgodoräkna sig deltagarpoängen. Startavgiften återbetalas ej!
 • Herrgolfen är en handicapgrundande tävling.

Tävlingen indelas i 3 klasser:

Klass A +9,0 - 12,3

Klass B 12,4 - 19,6

Klass C 19,7 - 54,0

 • Spelare med högre hcp än 36 spelar från angiven tee och med hcp 36,0.
 • Alla spelar från samma tee varje vecka. Sex veckor vardera från tee 45, 51 och 56.
 • Såväl spelare som markör måste delta i herrgolfen.
 • Spelformen är slaggolf om inget annat anges.
 • Startavgiften är 80 kronor. Som betalas på nätet i samband med anmälan, detta är obligatoriskt.
 • Efter tävling lämnas komplett ifyllda scorekort i brevlådan i herrarnas omklädningsrum.
 • Tävlingsledning äger full rätt att diskvalificera spelare vars kort inte är komplett ifyllda och signerade. Även spelare som ej tävlinganmält sig kommer att diskvalificeras. Vid diskvalificering återbetalas ej startavgiften.
 • Varje deltagare erhåller en deltagarpoäng för varje onsdag han spelar.
 • Utöver deltagarpoäng utdelas även placeringspoäng för de 12 bäst placerade herrar i respektive klass:

- 1:a plats ger 15 poäng.

- 2:a plats ger 12 poäng

- 3:de plats 10 poäng o.s.v ned till 12:e plats som ger 1 poäng. Se poängmall.

 • Omgångens resultat på Golf.se, sammandrag på hemsidan herrarnas flik "Resultatsidan".
 • Vid lika resultat gäller SCHP, sedan matematiska metoden.
 • Första, andra och tredje priset för veckans tävling i respektive klass, finns för avhämtning i receptionen påföljande onsdag.
 • Kvalificering till final: De tolv som efter sista tävlingsdagen placerat sig främst i respektive klass, samt de med samma resultat som placering nummer tolv.  Spelare kvaliciferar sig till final i den klass som de avslutar säsongen i.
 • Anmälan till finaldagen: Om du är en av de lyckliga som tagit sig till final, anmäler du dig på uppsatt anmälningslista i receptionen. Anmälninglistan finns på plats senast fredagen den 8/9 kl 18:00.