Herrkommittén

Medlemmar i Herrkommittén 2022

Namn Funktion

Dan Tapper

Ordförande
Ingvar Andersson Ledamot
Peter Grafström Ledamot
Thore Jonasson Ledamot
Bo Lönner Ledamot
Frank Hansson Ledamot
John Skoglund Ledamot
Peter Hörnstein Ansvarig H 22, H40
   

Herrgolf

Välkomna att spela herrgolf 2022.

Herrgolfen spelas på onsdagar från 4 maj till 7 september, reserverade starttider mellan 10.00 och 10.50 (Lottad del) samt mellan 14:00 och 17:10. Givetvis kan man spela när som helst under onsdagarna, dock måste markören också delta i herrgolfen. Inga reserverade tider under juli månad, under golfveckan (27/7)är det ingen herrgolf.

- Anmälan till herrgolfen görs Här eller på Min Golf (glöm ej boka tid som vanligt, inte ni som spelar Lottad)

- Automatisk reglering av handicap.

- Av herrgolfens 18 deltävlingar räknas era 15 bästa placeringspoäng till finalkvalificeringen.  

- I år är startavgiften 80 kr. Som betalas på nätet i samband med anmälan, detta är obligatoriskt.

- Scorekort hämtas, alternativt skrivs ut via terminalen, i klubbhusets entré, scorekorten ska inte stämplas.
Scorekort förs av markör och signeras av spelare och markör enl. regel 3.3b, som innan pandemin.

- Scorekort lämnas signerat efter spel i avsedd brevlåda i herrarnas omklädningsrum.

- Alla spelar från samma tee varje vecka. Sex veckor vardera från tee 45, 51 och 56. Vi startar från tee 51. 

-Spelar man VSOP så tänk på att spela från den tee ni har anmält er till, finns ingen koppling mellan anmälan och tidbokning. Spel från fel tee= diskvalificeringen.

-För att spela Lottad tävling anmäler man sig till HerrGolf Lottad 2022/xx
sista anmälningstid 12:00 måndag före tävling, startlista tisdag 17:00

För att delta i herrgolfen gäller starttider mellan 08.00 och 17:10.
Finalen spelas lördagen den 17 september

Se statuterna för övrigt regelverk

 

Välkomna

Herrkommittén