Styrelse/Revisorer/Valberedning

Olav Magnusson

Ordförande

Kontaktinfo se "medlemsmatrikeln"

German Liebscher

Vice ordförande/Kassör

Kontaktinfo se "medlemsmatrikeln"

Erika Schönborg

Sekreterare

Kontaktinfo se "medlemsmatrikeln"

Ingalill Schnell

Ledamot

Kontaktinfo se "medlemsmatrikeln"

Leif Österholm

Ledamot

Kontaktinfo se "medlemsmatrikeln"

Peter Öhman

Ledamot

Kontaktinfo se "medlemsmatrikeln"

Andréas Helénius

Ledamot

Kontaktinfo se "medlemsmatrikeln"

Revisorer

Ordinarie revisor:
Christian Jonasson, BDO
Revisorsuppleant:
Anders Haglind, BDO

Valberedning

Claes-Göran Gunnarsson (Ordf) kontaktinfo se "medlemsmatrikeln"
Rose-Marie Östberg, kontaktinfo se "medlemsmatrikeln"
Dan Morehed, kontaktinfo se "medlemsmatrikeln"