Ordförandebrev dec 2018
Snart är det dags att göra bokslut för ännu ett golfår. På många sätt har det varit ett knepigt år med mild januari, kall februari och sen vår, därtill den varma och torra sommaren. En svår mix för våra banarbetare. Registrerade golfrundor, medlemmar och gäster, minskade i hela landet och så även på vår klubb. Hur som helst, Benny och hans medarbetare skall ha en eloge för hur de har lyckats att bemästra alla svårigheter.

Inför verksamhetsåret 2019 har styrelsen beslutat att inom sig utse ansvarig person för Banutvecklingsfrågor respektive Miljöutvecklingsfrågor. Syftet är att styrelsen vill integrera dessa viktiga frågor än mer i den dagliga verksamheten tillsammans med våra professionella medarbetare. Detta innebär att kommittéerna för miljö- och bana upphör.

Vidare har styrelsen utsett två nya kommittéordförande, Kerstin Ene som ordförande för damkommittén och Edda Torisdottir som ordförande för tävlingskommittén. Vi har ju den rutinen att styrelsen utser kommittéordförande som sedan skapar sitt eget lag.

Gunmai Karlsson och Veronica Andersson avtackades vid höstmötet den 28 november för det engagemang och arbete som, de var och en, har lagt ner för medlemmarna i Gräppås golfklubb.

Veronica Andersson har under fem år varit ordförande i damkommittén och bl.a. vågat ta beslut om att några tider i damgolfen har blivit lottade!

Gunmai Karlsson har under 14 år varit ordförande för tävlingskommittén, deltagit i många GGF-möten och tillsammans med sina medarbetare sett till att klubbens tävlingsverksamheten har fungerat på ett förtjänstfullt sätt under de här åren. Gunmai Karlsson förärades med GGF:s förtjänsttecken i silver för sitt långvariga och goda arbete.

Vid höstmötet behandlades även två motioner. En av motionerna föreslog ett nät bakom de två övningsgreenerna längst upp på övningsområdet vid 9-hålsbanan. Detta för att begränsa antalet bollar som nu lätt landar inne i hästhagen. Höstmötet biföll motionen.

Den andra motionen föreslog att vi skulle sätta ut peg-koppar på samtliga tees. Förslaget avslogs av höstmötet med motiveringen att avsedd effekt är liten relaterat till ökad daglig arbetsinsats.

Sedan flera år frågar vi medlemmar och gäster vad man tycker om att spela golf och att vistas på Gräppås golfklubb. Under de två senaste åren har vi anlitat SGF:s partner Players 1st innebärande att vi jämför oss med ca 360 klubbar i Sverige. Under 2018 tappade vi något i totalbedömningen men trots detta visar vi bättre resultat i jämförelse med de genomsnittsvärden som samtliga klubbar i landet respektive i vårt distrikt redovisar. Dock, det finns ett undantag – kiosk och restaurang där vi redovisar ett sämre resultat. Styrelsen är medveten om våra brister härvidlag. Vi konstaterar också att de åtgärder vi vidtog inför säsongen 2018 med bl.a. automatisering av kioskverksamheten inte har fungerat tillfredsställande. För närvarande arbetar vi med olika åtgärder för att återställa förtroendet för såväl kiosk som restaurang.

Jag vill från styrelsen rikta ett stort tack till samtliga kommittéledamöter och medarbetare för ett gott utfört arbete och tillika ett gott samarbete under det gångna året.

Gräppås har rykte om sig att vara en trevlig klubb med god atmosfär. Det är vi medlemmar och medarbetare som skapar god trivsel och god atmosfär och det är vårt gemensamma ansvar att värna och vårda detta. Det gör vi genom att fortsätta med en liten hälsning på parkeringen och ute på banan, en hjälpande hand där vi ser att det kan behövas, ett samtal och att uppföra oss med respekt för varandra!

Med dessa rader vill styrelsen och jag önska alla medlemmar och medarbetare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

… och som alla golfare lever vi i tron att vårt bästa slag är nästa slag och givetvis blir nästa säsong, säsongen 2019, vår bästa säsong…

Olav Magnusson, ordförande

 

Styrelse 2019

Olav Magnusson, ordförande, Erika Schönborg, German Liebscher, Ingalill Schnell, Leif Österholm, Peter Öhman och Stig Hoff.