Tävlingsstart 1 juni

Vi öppnar upp för tävlingsspel!

Vi har goda nyheter, fr.o.m den 1 juni förväntas vi få tävla igen. Dock, vi är fortfarande kvar i Covid-19 pandemin. För närvarande minskar smittspridningen i Halland, men vi ska vara medvetna om att det är högre smittspridning nu jämfört med samma period för ett år sedan.

Gräppås planerar att fr.o.m. 1 juni arrangera tävlingar med VSOP (Valfri Speltid och Partner) och lottade tävlingar med löpande start. Se Gräppås tävlingsutbud Tävlingar i GIT | Gräppås GK (grappasgk.se)

Fr.o.m. 1 juni öppnar vi våra omklädningsrum och det blir därmed fler toaletter att tillgå. Enligt pandemilagen får 2st personer vistas samtidigt i respektive omklädningsrum.

SGF:s ”Rekommendationer från och med 1 juni”
I enlighet med myndigheternas lättnader i de allmänna rekommendationerna kan tävlingsverksamhet i Golfsverige återupptas från och med 1 juni.

Klubb- och distriktstävlingar kan då åter arrangeras, och SGF:s verksamhet med förbundstävlingar och tävlingar ingående i SGF Golf Ranking kan starta (se status för årets förbundstävlingar).

Detta gäller barn, ungdomar och vuxna under förutsättning att inga nya råd och rekommendationer kommer från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet eller regeringen som gör att tävlingsverksamheten inte kan starta fullt ut den 1 juni. 

Samtliga tävlingsarrangörer ska:

► säkerställa att tävlingarna genomförs inom ramen för de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren för 2021 (se nedan).

► säkerställa att regionen där tävlingen spelas inte har skärpta råd och rekommendationer som förhindrar att tävlingen genomförs. Dessa råd kan komma sent och en tävling kan därför behöva ställas in med mycket kort varsel.

 

Den enskilde idrottsutövarens ansvar

Idrottsutövare bör bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta:

1. hålla avstånd till varandra
2. inte dela utrustning med varandra
3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
4. undvika gemensamma omklädningsrum
5. resa till och från aktiviteten individuellt
6. utföra aktiviteten i mindre grupper

 

Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor från 1 juni

I ett avsnitt som kompletterar Spel- och tävlingshandboken finns övergripande bestämmelser för all idrottslig verksamhet under coronapandemin. Dessa gäller före annan bestämmelse i Spel- och tävlingshandboken.

Syftet med avsnitt 1.18 är att säkerställa att golfspel i Sverige ska kunna bedrivas i enlighet med rådande bestämmelser och riktlinjer för övrig verksamhet i Sverige och på ett sätt som aktivt minimerar risken för smittspridning. 

Spel- och tävlings-handboken. (golf.se)

 

Observera att ordinarie golfregler gäller från 1 juni! 

Från och med 1 juni ska alla tävlings- och handicapronder återigen spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. Följande gäller: 

Samtliga tävlingar ska spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

För att en rond ska vara handicapgrundande – oavsett om det är en tävlings- eller sällskapsrond – måste den spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

De coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner därmed från och med 1 juni.

Det innebär att krattor ska tillbaka, ingen lägesförbättring i bunkrar, hålet får inte längre göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa Regel 3.3b.

 

 

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
SM Klubblag Herrar Div 1 Västra 2021-07-17
Lag-SM 2021-07-13
KM 2021 2021-07-09
Gräppås Golfweekend 2021-06-30
Volvo World Golf Challenge 2021-06-21