Gräppås hyresgäster får nya holkar

Banpersonalen jobbar på med en mängd olika moment. Det körs röjsåg, det stammas upp träd, städning och fixa i maskinhallen. Nu har det också gjorts en ordentlig renovering för våra "hyresgäster", våra småfåglar. Nya fågelholkar har sätts upp och vi hoppas på nya familjer.

Välkomna ut till Gräppås!

Hälsar personalen

Kommentarer