Fakturering 2023

Vi startar nu upp fakturering av medlems- och spelavgifter för 2023. Vi kommer fakturera en medlemskategori i taget och även de som har valt att betala via autogiro kommer också få en faktura utsänd. Var noga med att spara denna faktura som underlag om du vill använda den till friskvårdsbidrag, det är spelavgiften du kan nyttja till friskvårdsbidrag (max 5.000:-).

Alla medlemmar faktureras via mail. Observera att vi skickar fakturan från: ekonomi@grappasgk.se

Vid massutskick kan mail hamna i skräpposten, vänligen håll lite extra koll på det under januari månad.

Fakturorna förfaller 2023-02-28.

Obetalda fakturor, efter skriftlig påminnelse per post, kommer överlämnas till inkassoföretag för indrivning (gäller ej medlemmar under 18 år).

 

Kommentarer