Benny Brännén slutar som Banchef

 

Benny Brännén slutar som banchef – Anders Wejdin ny banchef

 

Under Gräppås drygt 30-åriga historia har Benny Brännén varit en viktig del av den utveckling som Gräppås golfklubb och golfbana har genomgått. Benny har med sin yrkesskicklighet och sin personlighet varit en omtyckt chef och tålmodig pedagog för förtroendevalda och medlemmar.

Benny har bestämt sig för att sluta sin anställning på Gräppås golfklubb den 31 juli 2022.  Benny fyllde 65 år i början av det här året och väljer nu att bli pensionär.

Det är svårt att nog värdera den betydelse som Benny har haft för Gräppås golfklubb. Benny känner banan i minsta detalj både över och under markytan. Benny kan alla byggnader och alla maskiner och har därtill ett, som det verkar, outsinligt nät av kontakter när det gäller att hitta rätt person för uppgiften.

Benny avslutar med semester och gör sin sista arbetsdag fredagen den 17 juni 2022.

 

Efter ingående samtal med Anders Wejdin har styrelsen beslutat att göra en internrekrytering och anställa Anders Wejdin som banchef . Styrelsens uppfattning är att Anders har såväl formell kompetens som praktisk kompetens för att vara banchef på Gräppås golfklubb.

Anders gick trädgårdslinjen på Munkagårdsgymnasiet och kom till Gräppås som praktikant. Under de 27 år som Anders har arbetat på Gräppås har han skaffat sig stor kunskap och erfarenhet om banans alla delar, hur banan skall skötas och hur den kan utvecklas. Anders har också gått flera av de utbildningar som Svenska Golfförbundet (SGF) arrangerar för banarbetare. Under åren 2017 – 2019 gick Anders, med utmärkt resultat, SGF:s treåriga utbildning Högre Greenkeeper Utbildning – HGU.

Anders Wejdin tillträder 17 juni 2022 som ny banchef för Gräppås golfklubb. För att säkerställa en smidig övergång kommer vi vid behov att köpa tid av Benny.

 

Vi säger stort tack till Benny för alla år på Gräppås och önskar Benny en behaglig tid som pensionär!

Vi önskar Anders lycka till i sin nya roll!

 

För styrelsen Gräppås Golfklubb, 2 juni 2022

 

Olav Magnusson, ordförande                                                          Maria Magnusson, klubbchef

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Junioravslutning på Vinbergs GK 2023-09-25
PRO-dagen 2023-09-23
Gräppåslag till Sverigefinal! 2023-09-06
Bästa tränarteamet! 2023-08-28
Kungsbacka Junior Tour 2023-08-22