Anders Wejdin

Anders Wejdin har nyligen avslutat HGU 2017/19 (Högre Greenkeeper Utbildningen).

Kursen som organiseras av Svenska Golfförbundet innehåller följande ämnen:
Ledarskap, Mark, Vatten, Växten, Ekonomi och Skötsel.

Vi säger stort grattis till Anders som nu har hämtat hem mycket ny kunskap som kommer till användning i Gräppås fortsatta utveckling!

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Extra insatt städdag torsdagen den 28/11 2019-11-21
Gräppås söker medarbetare 2019-11-20
Gräsroten 2019-11-14
Anders Wejdin 2019-11-01
Julbord på Gräppås 2019-10-24