Bokningsregler

- Starttid ska bokas 14 dagar innan speldag

- Varje medlem tillåts 4 samtida bokningar

- För att öka möjlighet till spontangolf finns under lördag, sön-/helgdag, varje hel timma (08.00-14.00), en tid som blir bokningsbar klockan 12.00 dagen innan 

- Eventuell avbokning måste ske senast 1 timma före starttid

- Gäst debiteras full avgift vid NoShow, medlem förlorar sin rätt att boka under 14 dagar vid upprepad NoShow

- Din starttid MÅSTE ankomstregistreras före start, ej ankomsregistrerad spelare kommer kontaktas via mail

- Observera att din starttid kan flyttas 10 minuter