Bankommittén

Gräppås GK ser ständigt till att förändra och förbättra sina bägge banor.
Det är Bankommittén som tar fram en prioriteringslista på vilka förbättringar som bör göras härnäst. Det är sedan styrelsen som beslutar om vilka åtgärder som skall genomföras.

Bankommitténs medlemmar:
Leif Österholm, ordförande
Marcus Warenius
Benny Brännén
Anna Johansson
Agneta Lilja
Peter Johansson

Torsdagsgruppen

Torsdagsgänget är en grupp pigga seniorer som utför diverse arbeten på banan och runt omkring klubbhusområdet på torsdagar mellan kl.09.00-13.00. 
Arbetet pågår i första hand under vår och höst, varje pass avslutas med gemensam lunch.

Vill du medverka i gruppen, kontakta Leif Karlén via mail
Välkommen!