Trevlig Midsommar alla medlemmar och gäster önskar Gräppås GK

Till alla medlemmar i Gräppås GK

Särspel, kort par fyra, 195 meter. Tät stämning råder runt tee. Spelaren tittar ut över publiken, ställer sig bakom bollen, en järnfemma i handen, tar ut riktningen, ställer upp, tittar ännu en gång mot målet, påbörjar swingen - underbar bollträff! Bollen flyger mot green, studsar, rullar, stannar 50 cm från flagg. 195 m! Utslag, putt, eagle, seger!!

Denna målande redogörelse fick jag här om kvällen från juniorkommitténs ordförande Sven Lidemyr. Stolt, avspänd, leende, berättade Sven om hur Felix Asper-Karlsson vann Skandia Tour Riks som spelades i Laholm. Vinsten innebär att Felix nu är kvalificerad för Skandia Tour Elit och får tampas med Sveriges bästa juniorer. Och fler av våra duktiga juniorer utmärker sig. Senast kunde vi på hemsidan läsa om Jesper Jungmark som vann Skandia Tour Regional och nu är kvalificerad att spela Skandia Tour Riks.

Klubbens satsning på juniorernas verksamhet är inget nytt. Däremot kan man säga att föregående säsong och årets säsong har juniorverksamheten blivit mer synbar. Dels resultatmässigt och framför allt har vi ökat antalet aktiva juniorer. Föregående säsong hade vi en ökning av antalet juniorer i absoluta Sverigetoppen. Innevarande säsong har vi ökat med ytterligare 31 juniormedlemmar. Tränarna Anders, Sofia och Åsa betyder givetvis väldigt mycket för den här framgången.

Även den ”vanliga” medlemstillströmningen är god.  Jag är övertygad om att vårt beslut att våga satsa på punktmedlemskap ligger rätt i tiden. Dock, det är inte bara medlemsformen som gör att vi ökar i antal medlemmar. Banan håller mycket hög kvalitet, restaurangen håller högre nivå än tidigare och vårt bemötande på klubben, mot varandra och mot våra gäster, är mycket uppskattat och även uppmärksammat. Det är vi tillsammans, medarbetare och medlemmar som skapar den goda atmosfär som råder på Gräppås GK.

Styrelsens medlemmar är samtliga mycket engagerade och kreativa. Nyligen har vi haft ett ”lördagsseminarium” där vi påbörjade verksamhetsplaneringen för 2015. I september fortsätter vi med en ny lördag och vår ambition är att till höstmötet föreslå en verksamhetsplan som harmonierar med klubbens målsättning och ekonomi.

Med kompetenta medarbetare, engagerade kommittéer och klubbvärdar, en trogen torsdaggrupp och många andra frivilliga insatser kan vi alla känna stolthet över vår golfklubb.

Trevlig midsommar!

Olav Magnusson, ordförande

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Gräppås söker medarbetare 2019-10-22
Julbord på Gräppås 2019-10-15
Årets junior 2019-10-15
Grattis Louisa till Annika Trophy! 2019-09-30
H22 2019-09-24