Politikerträff

Golfklubbarna i Kungsbacka mötte kommunens politiker!

Kungsbackas samtliga sju golfklubbar bjöd in kommunens ledande politiker till ett morgonmöte den 31 maj.

Syftet med mötet var att informera om och diskutera golfsportens och klubbarnas arbete inom friskvård, miljöfrågor och turism – om golfens bidrag till samhällsnyttan!

Deltog gjorde Kungsbackas fyra kommunalråd - Hans Forsberg, Ulrika Landergren, Fredrik Hansson och Eva Borg – Christian Johansson, ordförande i Miljö & Hälsoskydd, Bengt Alderin, vice ordförande i Fritid o Folkhälsa, ordförande och klubbchefer från våra sju golfklubbar, Richard Norling och Lars Äng från Göteborgs Golfförbund samt Johan Kannerberg och Per Svensson från Svenska Golfförbundet.

Bengt Magnusson hälsade välkommen till Kungsbacka golfklubb och därefter höll Johan Kannerberg en mycket engagerande föreläsning om hur golfklubbar arbetar och om den samhällsnytta vi bidrar med.

I Kungsbacka är 8 500, alltså drygt 10 % av alla invånare, medlemmar i någon golfklubb – sverigesnittet är knappt 5 % - och i Kungsbacka har vi aktiva golfare från 4 års ålder till, om än få, några som är 100 år. Golf är en idrott för alla! Vi fick också veta att en golfare lever i genomsnitt fem år längre än ”ickegolfaren” och är framförallt friskare. Johan pekade också på att varje golfklubb på egen hand finansierar sin golfanläggning, investering och drift, utan kommunala eller statliga bidrag.

Våra golfklubbar fokuserar på tre områden:

  • Hälsa o friskvård
  • Turism o ekonomi
  • Natur, miljö och livskvalitet.

Per Svensson agerade moderator och ställde bl.a. två frågor:

  • Varför syns det så lite av den stora samhällsnytta som golfen bidrar med?
  • Hur kan kommunen och golfklubbarna genom aktivt samarbete skapa ”win-win” situationer?

 

Några röster från politikerna:

  • Kommunalrådet Eva Borg (S): Jag är imponerad av Svenska Golfförbundets vision 50/50, förändringsarbetet för ett jämställt Golfsverige. Även imponerad av golfens handicapsystem där alla kan möta alla.
  • Christian Johansson ordförande i nämnden för Miljö & Hälsoskydd (M): Golfklubbarna vill göra rätt när det gäller miljöfrågorna och vi hjälper gärna till inför den årliga inspektionen.
  • Kommunalrådet Hans Forsberg (M): Vi måste hjälpa till att kommunicera ut till allmänheten att golf är en folksport, en sport för alla!
  • Kommunalrådet Ulrika Landergren(L): Jag ser många konkreta punkter där vi kan utveckla samarbete!

 

//Ingela Enhager, Kungsbacka GK och Anna Johansson, Gräppås GK.

Kommentarer

Fler artiklar