Startförbud Gräppås Lilla bana

Du får gärna spela på banan fram t.o.m. kl.12.50. Klockan 13.00. skall hela banan vara fri på alla hål.