Rangen stängd pga klippning mellan kl. 11.00 - ca kl.14.30.