Rangen stängd pga klippning mellan kl. 09.00 - ca kl.12.30.