Rangen stängd pga klippning mellan kl. 09.00 - ca kl.13.00.