Till sidans innehåll

Tävlingsbestämmelser

Samtliga tävlingar spelas enligt ”Regler för Golfspel”, SGF:s generella tävlingsregler samt klubbens lokala regler, vilka finns publicerade på klubbens hemsida , anslagna i klubbhuset samt på anslagstavlan mot 1:a tee. Tävling kan avbrytas av Banchef eller ansvarig Tävlingsledare.

TÄVLINGSKLASSER         SINGEL         PARSPEL
A                                       - 13,0               - 36,0
B                                13,1 - 20,0        36,1 - 72,0
C                                20,1 - 36
D                                36+

Om färre än sex spelare (singel) eller sex par (dubbel) anmälts till tävling i en klass, ingår dessa istället i första hand i tävlingsklass med närmast högre hcp och i andra hand i tävlingsklass med närmast lägre hcp.
ANMÄLAN TILL LOTTAD TÄVLING sker tidigast 12 dagar före anmälningstidens utgång via golfterminalen i klubbhuset, till receptionen eller genom anmälan på www.golf.se/Min golf/ Namn, medl. ID (för gäst: klubb och hem tel.) samt exakt hcp skall fyllas i. Telefonanmälan är möjlig då kansliet är öppet
ANMÄLNINGSAVGIFTER (för gäst tillkommer tävlingsgreenfee) anges i inbjudan till respektive tävling. Gäst erhåller ej greenfeebricka.
ANMÄLNINGSTIDENS UTGÅNG är för alla weekendtävlingar onsdag kl. 17.00 om ej annat angivits i inbjudan. TEE väljs av Tävlingsledningen och anges normalt i inbjudan. Skulle ingen speciell tee anges i inbjudan gäller att herrar spelar från tee 56 och damer ifrån tee 45.
MAXIMALT ANTAL STARTANDE anges i inbjudan. Reservlista upprättas normalt. Den som är anmäld på reservlista och som står i tur, kan erhålla återbudsplats i egen tävlingsklass genom att på tävlingsdagen närvarainvänta besked om omedelbar start i tävlingen. Anmälningsavgiftskall erläggas enligt inbjudan.
STARTLISTAN för alla weekendtävlingar är officiell torsdag kl.12.00 om ej annat angivits i inbjudan. Starttider publiceras i Tävlingskalendern , i golfterminalen och kan erhållas av Kansliet eller ansvarig Tävlingsledare.
ÅTERBUD efter anmälningstidens utgång till Tävlingsledningen eller Kansliet, befriar ej från betalning av anmälningsavgift. Betalning skall ske före inlottning i ny tävling.
SCOREKORTEN SKALL AVHÄMTAS hos tävlingsledning senast 20 minuter före starttid. Om så icke sker riskerar man att uteslutas ur tävlingen och platsen besätts med spelare anmäld på Reservlistan.
SÄNKNING ELLER HÖJNING AV EXAKT HCP mellan dag för anmälan till tävling och tävlingsdag innebär att man spelar i den klass man är anmäld till, men med för dagen gällande exakt HCP.
INLOTTAD SPELARE SOM UTEBLIR FRÅN START utan att meddela sig till tävlingsledningen eller kansliet betalar dubbel anmälningsavgift. Vid eventuell upprepning utdöms tidsbestämd avstängning från tävlingsspel. Beträffande gästspelare kontaktas vederbörande hemmaklubb. Uteblivande befriar ej från betalning av anmälningsavgiften. Betalning skall ha skett före inlottning i ny tävling.
SNARAST EFTER AVSLUTAD TÄVLINGSROND skall score-kortet inlämnas till tävlingsledningen. Resultatredovisning och prisutdelning blir annars onödigt fördröjd. Dessutom kan vederbörande diskvalificeras.
VID LIKA RESULTAT gäller HCP-metoden före den matematiska metoden och därefter lottning. Lägre spelhandicap ger alltså bättre placering. Vid scratchtävlingar gäller “sudden death” om första platsen. För övriga gäl ler den matematiska metoden.
PRISUTDELNING sker som regel klassvis snarast efter det att sista boll i respektive tävlingsklass kommit in. Spelare som personligen inte kan närvara måste meddela tävlingsledningen namn på ombud. Finns ingen på plats går priset till nästa person i resultatlistan.Till ombud räknas varken Tävlingsledningen eller Klubbhuspersonalen. I HCP-tävling skall alltid ett bruttopris delas ut förutsatt att spelaren hålat ut på samtliga hål. I Scratch-tävling skall alltid ett nettopris delas ut.

Generella Tävlingsregler

LÅNGSAMT SPEL: Vid första tillfället -Varning. Vid ytterligare ett tillfälle -Ett slags plikt. Om varnad spelare överskrider tidsgränsen vid ytterligare ett tillfälle - Två slags plikt. Om spelaren därefter överskrider tidsgränsen vid ytterligare ett tillfälle -Diskvalifikation. Den fastställda tidsgränsen för ett slag är 40 sekunder.

FÖR SEN ANKOMST: Om spelaren anländer till den plats där han skall starta, beredd att slå ut, inom fem minuter efter utsatt starttid gäller följande:
I matchspel -Förlust av det första hålet.
I slagspel -Två slags plikt på det första hålet. Plikt för ankomst senare än fem minuter -Diskvalifikation

Övriga bestämmelser

REGELBOK, GREENLAGARE OCH KLOCKA SKALL KUNNA UPPVISAS
GOLFSKOR MED SOFTSPIKES VID SPEL PÅ BANAN.

PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGEL
Matchspel:
Förlust av hål - dock högst två hål per rond.
Slagspel:
Två plikt för varje hål - dock högst fyra slag.

Lokala Regler Se anslagstavlan på Gräppås GK eller Gräppås Hemsida!

DMI logo

Väder i realtid

Autogiroanmälan, medgivande

Punktmedlemsskap 2014

Anmälningsformulär Punktmedlemskap nya medlemmar

caddy

Banguide  • Gräppås GK
  • Adress: Gräppås Golfbaneväg 60
  • 439 91 ONSALA
  • Telefon: 0300-28 555
  • Fax: 0300-28 574