Till sidans innehåll

Projekt Speltempo

Projekt Speltempo
Gräppås Golf Klubb
Bättre Spelflyt = Bättre spel och ökad trivsel

Bakgrund:
Nationella och internationella undersökningar som gjorts nyligen har visat oroväckande signaler på att fler och fler slutar att spela golf på grund av tidsbrist, alltså att det tar för mycket tid att spela samt att väntan ute på banan är ett irritationsmoment.
Många golfklubbar vet om detta men ytterst få gör något åt det!
Gräppås Golfklubb´s Idrottskommitté har med stöd av Styrelsen beslutat att genomföra olika aktiviteter för att förbättra speltempot på vår bana.
Syfte:
Dels vill vi förkorta våra rondtider MEN framför allt vill vi förbättra spelflytet på banan, vi har säkert alla lagt märke till att om vi kan spela utan väntan så spelar vi oftast bättre. Ingen har anklagats för att ha spelat för fort!!
Mål:
Vi strävar efter en rondtid på under 4 tim15min.
Plan:
Följande förändringar och aktiviteter kommer att införas!
* Tidsbokning kommer att vara med 10 minuters intervall.
* Placering av en startidsklocka på hål 1 så att bollarna inte skall starta före
   angiven tid.
* Banans upplägg skall underlätta letning efter bollarna.
* Våra duktiga ”Golfvärdar” skall hjälpa och stödja spelflyt vid start och även ute på
   banan.
* Användning av ett speltidsschema under vissa klubbtävlingar.
* Information och övriga aktiviteter kommer under säsongen.
Tips för bättre spelflyt:
Här följer några enkla tips som vi alla kan följa för att skapa ett bättre spelflyt eller
  ”Pace of Play”
* Var medveten om din position på banan i förhållande till bollen framför dig.
* Bry dig inte så mycket om bollen bakom, ditt ansvar är att hålla din plats bakom
   bollen framför.
* Om du ser att din grupp tappar kontakten med bollen framför, råd dina
   spelkamrater att öka speltempot.
* Var förbered att spela ditt slag när det är din tur!
* På green kan du förbereda din putt medan din spelkompis slår sin (med hänsyn
   givetvis till golf etikett!)
* Placera din utrustning vid green för att kunna flytta dig till nästa tee så snabbt
   som möjligt efter att du har spelet färdig!
* Om du håller din plats bakom bollen framför dig så kan du aldrig bli anklagad
   för att spela för långsamt!

Gräppås Golfklubb vill tacka dig på förhand för din hjälp och ditt stöd till bättre spelflyt.

Idrottsansvarig
Gräppås Golf Klubb

DMI logo

Väder i realtid

Autogiroanmälan, medgivande

Punktmedlemsskap 2014

Anmälningsformulär Punktmedlemskap nya medlemmar

caddy

Banguide  • Gräppås GK
  • Adress: Gräppås Golfbaneväg 60
  • 439 91 ONSALA
  • Telefon: 0300-28 555
  • Fax: 0300-28 574