Till sidans innehåll

Amatörer och Professionals

Amatörer och Professionals och Amatörbestämmelserna

Golfen är unik genom att skilja på Amatörer och Professionella. Men golfen är också unik i avseendet att golfen är en bredd-, motions- och elitidrott samtidigt. Att kunna ge en amatör en fostran där kamratskap och sprotsmanship är de främsta förtecknen är en stor tillgång för Golfen och ett mycket viktigt sätt att fortsatt bibehålla kvalitet på Elitamatörer, på Tournament Professionals och på Club Professionals.

1928 stod följande tänkvärda rader att läsa i en RF tidskrift (då svensk Gymnastik o Idrottsföreningars Riksförbund) "Ingen blir en sämre människa blott därför att han idkar idrotten som ett yrke, men önskvärt är utan tvivel att yrkesmännens antal hålles så lågt som möjligt. Eljest förryckes lätt hela idrottens idé. Förvärvsbegäret undantränger idealiteten. Tävling skapar föregångsmän, den eggar fantasin. Men det gäller att hålla måtta. Ty tävlingssinnet kan också få en lätt bismak av egoism, av hänsynslöshet och sensationshunger."

Hela 128 länder accepterar och identifierar idag the Royal & Ancient Golf Club of St Andrews som den organisation som skall ansvara för golfreglernas skrivning och efterlevnad. Denna roll har de också haft sedan 1754. Idag ansvarar de tillsammans med USGA för golfsreglerna. Till USGA är ytterligare ett 20 tal länder associerade.

PGA slår alltså vakt om skillnaden mellan Amatörer och Professionella. PGA är dock positiva till den svenska modellen med "Öppen golf" där Amatörer och Professionella kan tävla i samma tävlingar samt att vi i Sverige ger stor möjlighet för Amatörer att deltaga i tävlingar med prispengar, dock utan att vinna pengar. På Telia Tour, SGT, är vi med SGF överens om att Amatörer kan behålla den ranking man spelat till sig som amatör även efter en övergång till att vara Professionell.

Artikel från PGA´s hemsida

DMI logo

Väder i realtid

Autogiroanmälan, medgivande

Punktmedlemsskap 2014

Anmälningsformulär Punktmedlemskap nya medlemmar

caddy

Banguide  • Gräppås GK
  • Adress: Gräppås Golfbaneväg 60
  • 439 91 ONSALA
  • Telefon: 0300-28 555
  • Fax: 0300-28 574