Till sidans innehåll

Drogpolicy

Drogpolicy för Gräppås GK
Rev 2007-12-10


Allmänt
Gräppås Golfklubb är en ideell förening med målsättning att låta medlemmarna, juniorer såväl som seniorer, få spela golf på såväl motionsnivå som tävlingsnivå. Genom detta vill klubben verka för fysisk fostran, god kamratskap, god klubbkänsla samt att ge medlemmarna en meningsfull fritid.


Varför ska vi ha en drogpolicy?
Att vara med i Gräppås Golfklubb är mer än att bara träna och tävla. Det handlar om social gemenskap över åldersgränserna. Vi har aktiviteter där gammal som ung samtidigt kan delta under golfens villkor. Vi har en gemensam knutpunkt och det är vårt klubbhus, där även utskänkningstillstånd finns i restaurangen. Med alkohol inom Gräppås Golfklubb område, kräver det en extra tanke hur vi förhåller oss till just alkohol.

Idrottsledare är en viktig social förebild, där ledarens förhållningssätt till droger kan påverka barn och ungdomarnas värderingar.

Det är därför viktigt att miljön omkring idrottandet så långt som möjligt är drogfri och Gräppås Golfklubb har därför antagit följande drogpolicy:


Alkohol och Tobak
Klubben tillåter inte att barn och ungdomar under 18 år använder alkohol och/eller tobak inom vår verksamhet (träning, tävling eller läger).

Som ungdomsledare har man ett stort ansvar som förebild för ungdomarna. Därför kräver Gräppås Golfklubb att alla ledare avstår från att använda tobak, alkohol eller vara påverkad av alkohol i samband med pågående träning, tävling och lägerverksamhet.


Narkotika och Doping
Vi kräver att våra medlemmar helt avstår från narkotiska preparat och dopingmedel under verksamhet bedriven i klubbens regi och på fritiden.


Åtgärder
Om vi upptäcker att någon/några ungdomar använder droger agerar vi på följande sätt:

1) Ledare samtalar med den aktive
2) Ledare/styrelsemedlem samtalar med föräldrar
3) Om överträdelse beivras avstängning i upp till 14 dagar.
4) Om inte upprepade samtal med den aktive och föräldrar hjälper utesluts den aktive ur klubben

Om vi upptäcker att en ledare inte följer ovanstående riktlinjer agerar vi på följande sätt:

1) Styrelsemedlem pratar med ledaren
2) Vid upprepade förseelser stängs ledaren av från sitt uppdrag
3) Som sista åtgärd utesluts ledaren ur klubben.


Handlingsplan
Följande aktiviteter planeras för att få till en diskussion kring drogrelaterade frågor samt att medvetengöra klubbens medlemmar om föreningens ställningstagande.

• Förankra policyn hos ledare.
• Informera klubbens övriga medlemmar om drogpolicyn.
• Att föreningen tar upp alkoholfrågorna i sin ledarutbildning för att stimulera
ledarna och aktiva diskussioner i syfte att nå en samlad policy anpassad efter föreningens förutsättningar.
• Hålla oss uppdaterade vad gäller drogpolicyn vid RF och SGF

Drogpolicyn kommer även att vara ett obligatoriskt dokument i våra tränares instruktioner.

Styrelsen Gräppås Golfklubb

DMI logo

Väder i realtid

Autogiroanmälan, medgivande

Punktmedlemsskap 2014

Anmälningsformulär Punktmedlemskap nya medlemmar

caddy

Banguide  • Gräppås GK
  • Adress: Gräppås Golfbaneväg 60
  • 439 91 ONSALA
  • Telefon: 0300-28 555
  • Fax: 0300-28 574